Zaraszamy do skorzystania z naszych usług

BADANIA GRUNTU PRZED ZAKUPEM DZIAŁKI

Podczas poszukiwań wymarzonej działki pod budowę domu lub innego budynku kierujemy się głównie lokalizacją, uzbrojeniem działki, dojazdem i ceną. Niemniej istotnym kryterium wyboru jest przydatność działki pod konkretną zabudowę. Budowa geologiczna na działce w znacznej mierze decydować będzie o kosztach budowy (prace ziemne, fundamentowanie). Wstępne badania mogą zawczasu wykazać niekorzystne warunki gruntowe, takie jak zalegające grunty organiczne lub płytko zalegające zwierciadło wód gruntowych, które znacząco podwyższą koszty budowy lub wręcz mogą ją uniemożliwić. Opinia geologa wpłynie na decyzję zakupu działki lub będzie argumentem do negocjacji ceny.

Czas potrzebny na wykonanie badań i sporządzenia opinii nie powinien przekroczyć dwóch dni.

BADANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE POD ZABUDOWĘ

  • domy jednorodzinne i inne budynki mieszkalne
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • budynki usługowe, hale, magazyny, supermarkety
  • obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, hale oraz boiska sportowe i inne)
  • obiekty budownictwa liniowego (drogi, linie kolejowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, słupy energetyczne)
  • słupy reklamowe, maszty stacji przekaźnikowych, maszty elektrowni wiatrowych

Aby prawidłowo zaprojektować fundamenty, należy posiadać rozpoznanie budowy geologicznej na działce. Badania geotechniczne pozwolą dokładnie określić warunki gruntowo-wodne, a także wskazać ewentualne niekorzystne czynniki (grunty słabonośne, płytko występujące wody gruntowe). Ustalone zostaną również charakterystyczne parametry gruntów, np. nośność, stopień zagęszczenia, które wykorzystane zostaną do obliczeń konstrukcyjnych (rodzaj fundamentu, sposób wykonania podpiwniczenia).
W przypadku prostych warunków gruntowych czas realizacji badań oraz sporządzenia opinii geotechnicznej zwykle nie przekracza 3 dni roboczych.


Wykonujemy badania gruntu na potrzeby zaprojektowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Od warunków gruntowych zależy sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków, a w związku z tym rodzaj i koszt projektowanej oczyszczalni. Badania polegają na określeniu przepuszczalności gruntu oraz określenia głębokości ewentualnego zwierciadła wód gruntowych.
Czas potrzebny na wykonanie badania i sporządzenia opinii geotechnicznej zwykle nie przekracza 2 dni.

NADZÓR GEOLOGICZNY NA BUDOWACH

  • odbiory wykopów
  • badania nośności gruntów
  • badania laboratoryjne próbek gruntu

BADANIA GEOLOGICZNE DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar działań

Przyjmujemy zlecenia z obszaru całego kraju, a w szczególności skupiamy swoją działalność w województwach: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie. Zapewniamy krótki czas realizacji zadania jak również konkurencyjne ceny.Zadzwoń

tel. 605 572 226

Biuro

os. Kombatantów 3
31-630 Kraków

Napisz

biuro@terrageo.com.pl